Konteinerite hinnakiri

 

Oma tegevuses järgime eelkõige taaskasutusvõimalusi. Jäätmed sorteeritakse, et neid saaks maksimaalselt kasutada ümbertöötlemiseks, energia tootmiseks, teede ja platside alusetäiteks vms. Toimetame jäätmed sorteerituna edasi vastavaid jäätmeliike käitlevatele ettevõtetele. 

 

Head kliendid, teie saate omapoolse panuse anda sellega, et järgite allpooltoodud konteinerite täitmise juhendit ega pane sinna selliseid jäätmeid, mida ei tohi, samuti ei täida konteinerit üle ülemise serva.

                NB: Tellija vastutab kogu rendiperioodi vältel nii konteineri kui ka selle sisu eest.

Konteineri rent kuni 7 päevaks* Tartus (sisaldab konteineri objektile toomist, äraviimist ja jäätmete utiliseerimist)
7 m3
konteiner
10 m3
konteiner
Ehitusjäätmed (sorteerimata), kuni 8 tonni  160 €  190 €
Majapidamisjäätmed (sorteerimata), kuni 1,5 tonni 190 € 220 €
Puitjäätmed (võivad olla värvi vms-ga töödeldud, sisaldada vähesel määral rauda) 110 € 130 €
Pinnasetäitematerjal (kivid, krohv, betoon, liiv,  savi  jms), kuni 8 tonni 80 €
Haljastusjäätmed (puulehed ja -oksad) 60 € 80 €
Konteineri rent iga üleläinud päeva eest 2 €/päev 2 €/päev
Sõit linnast välja – € / km  0,8 € 0,8 €

 

 

*NB: PUULEHTEDE JA -OKSTE VEOL SISALDAB KONTEINERI HIND RENTI KUNI 3 p.

Konteinerite mõõdud:

7 m3 pikkus 3,7m
kõrgus 1,55m
laius 1,9m
laadimisava kõrgus 0,85m
10 m3 pikkus 3,7m
kõrgus 2,0m
laius 1,9m
laadimisava kõrgus 1,0m  või (1,5m)

 

SORTEERIMATA JÄÄTMETE (MAJAPIDAMISJÄÄTMETE) KONTEINERISSE

TOHIB PANNA (KOKKU KUNI 1,5t) EI TOHI PANNA
Majapidamisest tekkinud puitu, kivi, kipsi, pinnast, kilet, plasti, metalli, laminaati, paberit, pappi, klaasi, taimi, riiet jne. Ning neist materjalidest tehtud ehitusmaterjale ja majapidamisesemeid.
NB: katuse- või põrandakatte rullmaterjali (SBS, PVC vms) tohib panna ühte konteinerisse kuni 200 kg
NB: klaasi tohib panna ühte konteinerisse
kuni 200 kg.
Majapidamisjäätmete konteineri lubatud kaalu (1,5t) ületamisel arvestatakse ülekaalu hinnaks 100€/tonn
Tööstuslikke jäätmeid, vedelikke v. a. nende tühjad pakendid, kemikaale, ohtlikke jäätmeid sisaldavaid asju (näit. päevavalguslambid), asbesti (eterniiti), suuremõõtmelisi elektroonikaseadmeid (näit. televiisoreid, külmkappe), autorehve.  

 

 

EHITUSJÄÄTMETE KONTEINERISSE

TOHIB PANNA (KOKKU KUNI 8t) EI TOHI PANNA
Ehitamisest või lammutusest tekkinud
kivi- (betooni-, keraamika-,savi-,pinnase-
jäätmeid
vms, suurusega kuni 30*30 cm), puitu, laminaati, kilet,
soojustusmaterjali, ehituslikku plasti,
metalli, tühja taarat (värvi,-pahtli,-vahu-
purgid vms.) Katuse- või põrandakatte
materjali ja klaasi
tohib panna ühte
konteinerisse kuni 200 kg.
Vedelikke, tööstuslikke tooraineid, kemikaale, oht-
likke jäätmeid sisaldavaid asju (näit. päevavalgus-
lambid, säästupirnid, asbesti sisaldavaid materjale,
tööstuslikke- ja majapidamisjäätmeid.

 

HALJASTUSJÄÄTMETE KONTEINERISSE

TOHIB PANNA EI TOHI PANNA
puuoksi, -lehti, taimi, (võivad olla koos mullapalliga).                                                                                                                                                                                               pakendeid jm. mitteorgaanikat (kilekotid)


PINNASETÄITEMATERJALI KONTEINERISSE

TOHIB PANNA (KOKKU KUNI 8t) EI TOHI PANNA
kive (nii looduslikke kui ka telliseid ja plokke, suurusega kuni 30*30 cm), liiva, kruusa, savi, pinnast.                                                                                              asbesti  (eterniit, asbesttorud,-plaadid), kipsplaate ja pakendeid (kile, plast v.m.s), mille sisse on jäätmed koristamisel pandud, puidulaaste ja saepuru.

Materjale, mis ei sobi  pinnasetäiteks.

Tellimiseks helistage 5290183 või saatke e-mail: elevus@elevus.ee